Følg os på de sociale medier

Løbet starter om

D
T
M
S

Området

Om Mønsted Kalkgruber

I 1997 erhvervede Skov- og Naturstyrelsen Mønsted Kalkgruber. Den direkte anledning til erhvervelsen var, at gruberne efter i en årrække at have været åbne for besøgende i 1995 blev lukket af ejeren. Dette blev af mange anset for uheldigt, og Danmarks Naturfredningsforening rejste fredningssag med henblik på en genåbning. Løsningen blev dog, at staten erhvervede gruberne, kalkværksbygningerne og ca. 14 ha jord, idet hele spektret af interesser, der knyttede sig til ejendommen, hermed blev sikret. Det gjaldt først og fremmest sikring af gruberne som det mest betydningsfulde overvintringssted for flagermus i Europa, men også de betydelige kulturhistoriske, friluftsmæssige og geologiske interesser, der er knyttet til stedet.
(kilde: http://www.monsted-kalkgruber.dk/)

Om Daugbjerg Kalkgruber
6 kilometer syd for Stoholm og 16 kilometer vest for Viborg finder du Danmarks ældste kalkmine. Der brydes dog ikke længere kalk i gruberne, men i stedet bliver den brugt til lagring af ost og andre levnedsmidler samt som turistattraktion. Daugbjerg Kalkgruber er privatejet og er nu indrettet som turistmål. En hel del af minegangene er offentligt tilgængelige, men der er også områder, der er afspærrede, idet de anvendes til modning af levnedsmidler. Det drejer sig især om ost, men også pølser og vin modner i den konstante temperatur og luftfugtighed.

I de offentligt tilgængelige områder er der forskellige udstillinger om minearbejdet, Jens Langkniv og geologiske emner.

(Kilde: www.daugbjergkalkgruber.dk)